Dry needling, medical taping, McKenzie therapie en therapie volgens Mulligan bij FysioSalden in Maastricht

FysioSalden adviseert, behandelt en begeleidt

Bij uw eerste afspraak vorm ik een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Op basis daarvan kan ik samen met u een behandelplan opstellen. Dit is maatwerk. Ik werk met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is ieder mens weer anders. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders. 


Oefentherapie
Een belangrijk onderdeel van de behandeling is vaak oefentherapie. Deze therapie is bedoeld om de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te beïnvloeden en spierkracht te vergroten. Daarnaast is oefentherapie geschikt om een betere houding aan te leren, een beter evenwicht te realiseren en soms om een betere ademhalingstechniek te leren of te ontspannen. Als onderdeel van de behandeling doet u zelf oefeningen thuis. Deze worden toegespitst op uw situatie en mogelijkheden. Ter ondersteuning van de oefentherapie maak ik ook gebruik van massage en fysiotechniek.

Advies en voorlichting
Ik geef u ook preventief advies en voorlichting. Door gerichte begeleiding leert u voldoende en verantwoord te bewegen. Zo wordt u zich ervan bewust wat wel goed is en wat problemen veroorzaakt. Dit om herhalingen of verergering van uw klachten te voorkomen. Daar bent u natuurlijk op de lange termijn het meest bij gebaat. Het doel is dat u weer zo veel mogelijk zelfstandig kunt doen.

Zelf meewerken is essentieel
Het is belangrijk dat u zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten. Door oefeningen te doen, goed aan te geven wat u voelt en uitleg te vragen wanneer iets niet duidelijk is. Goede communicatie tussen u en mij draagt bij aan uw herstel.

Specialisaties
Naast mijn specialisatie als manueel therapeut en de behandeling van huilbaby's heb ik mij tevens extra geschoold in de volgende therapievormen:
  • Dry needling 
  • Medical taping 
  • McKenzie therapie 
  • Therapie volgens Mulligan

Uw verzekeraar vergoedt:

Afbeelding logo fysiovergoeding.nl Afbeelding logo hierbenikpijn.nl