Behandeling KISS-syndroom bij huilbaby's en motorische problemen in de regio Maastricht

De behandeling van huilbaby's

Het KISS-syndroom is een syndroom dat veel voorkomt bij baby's. Het zijn stoornissen in de symmetrische ontwikkeling van de baby die kunnen ontstaan ten gevolge van functiestoornissen in de bovenste nekgewrichten. Deze functiestoornissen kunnen ontstaan omdat het nekje geblesseerd raakt tijdens het geboorteproces. 


Symptomen
Het meest opvallende symptoom is ontroostbaar huilen; uw kind ligt daarbij vaak in een asymmetrische of overstrekte houding. Dit huilen is een indicatie voor een snelle behandeling.

(Vroeg)tijdige therapie = preventieve therapie
In de eerste twee maanden kan de schedel al gaan vervormen. Het is dus zinvol om tijdig via uw huisarts, kinderarts of CB-arts te zoeken naar een verklaring voor de lichamelijke en/of mentale problemen van uw kind. Het KISS-syndroom kan een verklaring zijn. Zuigelingen kunnen vanaf een leeftijd van ongeveer drie maanden (of eerder) behandeld worden.

Motorische problemen bij tieners

Uw kind heeft een probleem op het gebied van de motoriek (bijvoorbeeld vaak vallen of erg onhandig zijn), dat voor u nogal opvalt en u weet niet welke oorzaak daaraan ten grondslag ligt. Waarschijnlijk heeft u hierover al gesproken met uw huis- en/of kinderarts, waaruit bleek dat zij geen sluitende verklaring hadden voor dit probleem. Het feit dat de drie bovenste nekwervels een rol kunnen spelen in de problematiek van uw kind, zal voor u nieuw zijn. Als manueel therapeut kan ik uw kind hier mogelijk bij helpen. Neem contact op voor een afspraak.